دسترسی به سامانه های مرکز یادگیری الکترونیکی از طریق پیشخوان

کاربر گرامی،

جهت دسترسی به "سامانه‌های مرکز یادگیری الکترونیکی" از طریق پیشخوان دانشگاه تهران  می‌توانید به بخش "سامانه‌های آموزشی و پژوهشی" مراجعه فرمائید.